KALIADNE
 
Greek Name Transliteration Latin Spelling Translation
Καλιαδν Kaliadnê Caliadne Beautiful holy
(kali-, adnos)
 

KALIADNE (or Caliadne) was a Naiad Nymph of the River Nile in Egypt, and a wife of the Egyptian king Aigyptos. Her twelve sons married the twelve daughters of her sister Polyxo.

PARENTS
Presumably a daughter of the River NEILOS
OFFSPRING
EURYLOKHOS, PHANTES, PERISTHENES, HERMOS, DRYAS, POTAMON, KISSEUS, LIXOS, IMBROS, BROMIOS, POLYKTOR, KHTHONIOS (by Aigyptos) (Apollodorus 2.19)

Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca 2. 19 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"The twelve sons of a Naias Nymphe named Kaliadne [and Aigyptos] drew lots for the daughters of Polyxo, also a Naias [and Danaus]. The sons were named Eurylokhos, Phantes, Peristhenes, Hermos, Dryas, Potamon, Kisseus, Lixos, Imbros, Bromios, Polyktor, and Khthonios; the girls were Autonoe, Theano, Elektra, Kleopatra, Eurydike, Glaukippe, Antheleia, Kleodore, Euippe, Erato, Stygne, and Bryke."


Sources:

  • Apollodorus, The Library - Greek Mythography C2nd BC